Specimens of Species


Family Subfamily Species ID Type Sex
Mantidae Mantinae Polyspilota voelzkowiana 965 Syntype Female