Specimens of Species


Family Subfamily Species ID Type Sex
Tarachodidae Tarachodinae Episcopomantis chalybea 1647 Non-type Female
1648 Non-type Male
1718 Non-type Male