Species in Genus


Family Subfamily Species
Chroicopteridae Chroicopterinae Entella delalandi
Entella personata
Entella rukwaensis
Entella stegmanni