MantID: Specimens

Specimens of Species


Family Subfamily Species ID Type Sex
Miomantidae Miomantinae Miomantis brachyptera 943 Holotype Female